fbpx Няма да затваря ферми | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Няма да затваря ферми

Няма да бъдат затваряни ферми, неотговарящи на изискванията за качествено мляко, заяви заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров по време на срещата си с говедовъди в град Сливен.
Още от началото на 2012 г. България е предложила на Европейската комисия план за действие след изтичане на срока за дерогация. Фермите, които не отговарят на изискванията трябва да се възползват и да останат на пазара, като млякото, което произвеждат да отива в преработвателните предприятия и да се използва за производството на сирене и кашкавал с време на зреене – до 60 дни. Финансовата рамка на новия програмен период на Общата селскостопанска политика, обвързаните с производството плащания могат да достигнат до 15%. Има възможност да се прехвърлят средства от Програмата за развитие на селските региони към директни плащания.