fbpx Безвъзмездна японска помощ за подкрепа на структурните реформи у нас | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Безвъзмездна японска помощ за подкрепа на структурните реформи у нас

Безвъзмездна японска помощ за подкрепа на структурните реформи у нас

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков подписа днес (7 септември) девет договора за финансиране на проекти от безвъзмездната помощ от Япония за подкрепа на структурните реформи в България. Бенефициенти са болници, училища, общински структури. Общата стойност на проектите е близо 1.8 млн. лв.
Проектите са селектирани измежду 92 кандидатури.

Помощта за България се отпуска от 1992 г. по четири направления – техническо сътрудничество, безвъзмездна икономическа и културна помощ, заеми при облекчени условия и сътрудничество чрез международни финансови институции (Япония осигурява съфинансиране по проекти, финансирани от Световната банка и Международната банка за възстановяване и развитие). Общата сума на помощта е близо 1 млрд. долара. Подписани договори за следните девет проекта:
1. „Закупуване и монтиране на нов дизел-генератор, необходим за нуждите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ АД“ – Проектът е на стойност 160 360.00 лв. без ДДС;
2. „Повишаване на енергийната ефективност чрез подмяна на дограмата в ПГСА – гр. Пазарджик“ – Проектът на Професионална гимназия по строителство и архитектура, гр. Пазарджик, е на стойност 298 795.41 лв. без ДДС;
3. „Създаване на терапевтична работилница за деца и младежи с увреждания „ – Проектът на община Мездра е на стойност 124 443.26 лв.без ДДС;
4. „Повишаване на качеството на медицинските услуги в клиниката по неонатология в СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД чрез специализирано оборудване“ – Проектът на Специализираната болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Майчин дом“ ЕАД, гр. София е на стойност 200 000. 00 лв. без ДДС;
5. „Изграждане на аула и оборудване за масови мероприятия от училищен и общоградски характер в СОУ ‚Васил Левски“ – Русе“ – Проектът на СОУ „Васил Левски“, гр. Русе, е на стойност 298 603.30 лв. без ДДС;
6. „Качествени грижи за болни на хрониодиализно лечение и пациенти в преддиализен стадий за диспансерно наблюдение и осъществяване на процедури по хрониодиализа в болнично лечебно заведение чрез подобрение на материалната база и транспортното обслужване на инвалидизирани болни” – Проектът на МБАЛ „Д-р Никола Василев“ АД, гр. Кюстендил, е на стойност 177 619.00 лв. без ДДС;
7. „Извършване на ремонт и реконструкция на спортна зала на Медицински Университет - гр. Плевен и осигуряване на достъпна среда” – Проектът на медицински университет – Плевен, е на стойност 289 947.29 лв. без ДДС;
8. „Създаване на Център за скрининг и ранна диагностика на бронхообструктивни заболявания към „МБАЛ-Своге ЕООД”, гр.Своге“ – Проектът на „МБАЛ – Своге“ ЕООД, гр. Своге, е на стойност 102 271.00 лв. без ДДС;
9. „Подобряване на материалната база и училищния двор при ОУ „Антим I”, гр. Балчик” – Проект на ОУ „Антим I” , гр. Балчик, е на стойност 130 712.13 лв. без ДДС.