fbpx Търсим възможности за увеличаване на бизнеса с Канада | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Търсим възможности за увеличаване на бизнеса с Канада

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще участва в ХХІ Световен енергиен конгрес, който ще се проведе от 12 до 14 септември в Монреал, Канада. Заедно с това, той ще се срещне с ръководствата на Канадската агенция за насърчаване на иновациите, предприемачеството и развитието на икономиката на знанието и на Канадската агенция за развитие на износа. Съветът, който обединява изпълнителните директори на около 150 канадски корпорации, е активен партньор на правителството в областта на икономическата политика. Неговите членове ръководят компании, които общо притежават активи на стойност повече от 3.5 трилиона канадски долара и имат годишен оборот, надвишаващ 800 милиарда канадски долара. В рамките на посещението на министър Трайков в Канада предстоят и срещи с редица инженерингови, ютилити и енергийни компании.

Двустранният ни стокообмен с Канада е на стойност 108 млн. щатски долара (2009 г.), от които български износ за 44.5 млн. долара и внос за 63.5 млн. долара. Основни стоки в експортната листа на България са дамска конфекция, мъжки ризи, тестени изделия, препарати за храна за животни, медни пръти и профили и други. Вносът ни от Канада се състои главно от медни руди и техните концентрати, двигатели, замразена риба, автомобили и други. Канадските инвестиции в България са на стойност 52.6 млн. евро (1996 – 2008 г.), което нарежда страната на 30-о място сред чуждестранните инвеститори в България. През 2009 г. нашата страна е посетена от 12 671 канадски граждани, 2676 българи са посетили Канада.