fbpx Туроператорите с полици за професионална отговорност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Туроператорите с полици за професионална отговорност

До 4 юли 2012 г. всеки туроператор следва да сключи анекс/добавък към действащата застрахователна полица „Отговорност на туроператора“, която има, и да го представи в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Това се налага от влезлите в сила изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора. Те са обнародвани в Държавен вестник (брой 34 от 04.05.2012 г.).
Промяната е свързана с повишените лимити за професионална отговорност по застраховките и трябва да бъде декларирана до два месеца след влизане в сила на постановлението на Министерския съвет за наредбата.