fbpx Връчиха награди за електрическата мобилност у нас | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Връчиха награди за електрическата мобилност у нас

 

„Насърчаването на електрическата мобилност влияе пряко върху всеки от нас. То подобрява живота на българските граждани и емисионния профил на страната.“ Това каза служебният заместник-министър на енергетиката Константин Делисивков на церемонията по връчване на наградите на ИКЕМ „Кубратов меч“. По неговите думи, следването на стратегически приоритети за по-широко навлизане на електромобилността както на национално, така и на общинско равнище, ще задълбочи този процес в полза на цялото общество.

Заместник-министър Делисивков връчи награда в категория „Екипен проект“ на Столична община и общинското предприятие „Паркове и градини“ за принос в насърчаването и популяризирането на електрическата мобилност в България. Отличеният проект е за закупен електромобил за почистване на парковете в столицата и две зарядни станции, които ще бъдат монтирани в района около НДК.

„И през тази година Националният доверителен екофонд финансира закупуването на електрически превозни средства от държавната и общинската администрация с бюджет от 1,7 млн. лв.“, каза още зам.-министър  Делисивков. Размерът на отпусканите субсидии е между 20 и 40 хил. лв.
Константин Делисивков подчерта важното значение на транспортния сектор за българската енергетика, чийто дял е над 1/3 от енергийното потребление на страната.
На церемонията енергийният заместник-министър подчерта, че предстои преглед и разработване на законодателството, свързано със зарядните станции за електромобили. „Ще препоръчаме на следващото редовно правителство в дългосрочната енергийна стратегия на страната да бъде поставен акцент върху транспортния отрасъл, като сектор с голям принос към крайното потребление на енергия“, добави той.