fbpx Несигурност и бюрократични ограничения пречат на иновациите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Несигурност и бюрократични ограничения пречат на иновациите

Липсата на финансиране, несигурността в икономически план и тежестта на административните процедури по Оперативна програма „Конкурентоспособност” са основните пречки за осъществяването на иновации. Това показва проведено от БТПП проучване сред членовете на Палатата за ролята на иновациите в бизнеса и сътрудничеството с университетите през юни. Спрямо миналата година не се наблюдава подобрение в ситуацията. Същите проблеми са посочени от фирмите и в проучване на БТПП, проведено 2012 г.

Източниците за иновативни решения са университетите и научните институти, но почти половината от предприятията (45%) не смятат, че в близките 3-5 години ще възложат на тях разработката на нов продукт, показват данните от новото изследване на иновативните нагласи. Спада делът на фирмите, възнамеряващи да възложат разработването на нов продукт - от 51% за 2012 г. на 35%. Намеренията на бизнеса за сътрудничество с образователни структури се изразяват най-вече в наемането на стажанти (при 82% от фирмите) и организирането на обучения (при 70%). Спрямо миналата година се наблюдава повишаване на дела на фирмите, които възнамеряват да наемат стажанти (с 15%).

Едва 23% от предприемачите заявяват, че могат самостоятелно да реализират дейности в областта на иновациите. 37% посочват като най-предпочитана форма за иновационна дейност партньорство с други фирми и университети, 26% - с чуждестранни фирми.
Недостатъчната информираност на бизнеса за научните разработки, както и слабата активност на университетите са двете основни бариери пред сътрудничество бизнес-наука, показват още резултатите от проучването.

Конкурентният натиск налага предприятията да мислят за внедряване на иновации, за да оцелеят на пазара. Голям дял от фирмите (над 80%) имат намерения в близките години за производство на нови продукти или усъвършенстване на съществуващите.

Основните препоръки, които имат фирмите за управлението на двата фонда – Националния иновационен фонд и Фонд „Научни изследвания”, са за повече прозрачност и ефективност. Към новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, членовете на БТПП имат принципни препоръки за намаляване на административната тежест при процедурите, повишаване на административния капацитет и съкращаване на сроковете за оценяване на проектите. Имайки предвид ограниченията за редица производства и дейности при Оперативна програма „Конкурентоспособност”, която е източник за финансиране на иновативни проекти, предприемачите поставят под особено внимание необходимостта при новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” да се даде възможност за участие на всички производствени сектори или дейности. Представителите на бизнеса настояват и за ясна правна уредба и недопускане на тълкуване от администрацията; подобряване на административния капацитет на управляващия орган; включване като допустими разходи тези за управлението на спечелен проект.