fbpx Върхови зелени технологии се представят в София | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Върхови зелени технологии се представят в София

Върхови зелени технологии се представят в София

Днес бе открит Осмия международен конгрес за енергийна ефективност и възобновяема енергия. В работата на конгреса участват 80 лектора от Европа, Азия и Америка. Паралелно с конгреса се провежда SEE Solar – изложба за соларни технологии и ‘Save the Planet” – Конференция и изложба за управление на отпадъци, рециклиране и екология. Организатор на събитието е Виа Експо.

В своето изказване при откриването на конгреса Валентин Николов, заместник-министър на енергетиката, икономиката и туризма, каза „Енергийната ефективност е синоним на нов мироглед и философия, тя е средство за повишаване качеството на енергийните услуги на приемлива цена за обществото и възможност за намаляване на енергопотреблението чрез внедряване на конкретни мерки за икономия на енергия”.

През 2010 година са изпълнени 61 енергийни проекта на обща стойност 107,5 милиона лева – става въпрос за 233 детски градина, ясли, училища в 61 общини. Ще се сключат допълнителни договори с 21 общини на обща стойност 49 милиона лева по схема за прибавяне на мерки на енергийна ефективност в общинско-образователните структури. Резултатите, които ще се постигнат с тези договори - 21 на брой, са реконструиране на 54 училища, 38 детски градини и ясли; 131 договора на обща стойност 306 милиона лева се отнасят само за общински инфраструктури проекти. Допълнителни 45 договора на стойност 74 милиона лева се отнасят за държавната инфраструктура. Главно става дума за публични сгради като училища, опери, театри, музеи. Втората категория проекти са по мярката Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради.

Интересът към конгреса и изложбите е много голям. Проявата е много интересна както за бизнеса, така и за всички, които мислят как да оптимизират разходите си за ток, как да използват естествените източници на енергия, как да се справят по най-ефективния начин с отпадъците.
В изложбата ще бъде представен Макет на Solar Impulse. Solar Impulse е първият и единствен самолет в света, задвижван изцяло от слънчева енергия, който осъществява полети както през деня, така и през нощта, без да използва гориво и да отделя вредни емисии. През 2010 г. самолетът направи първия си 24-часов полет, захранван единствено от слънцето, а за 2014 г. е определен и първият му околосветски полет.