fbpx Взети са мерки срещу пожарите в летния сезон | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Взети са мерки срещу пожарите в летния сезон

Предприети са всички необходими превантивни мерки във връзка с настъпването на активния пожароопасния сезон съобщават от земеделското министрество. Във връзка с превенцията на пожари още през месец март 2014 г. ръководствата на Регионалните дирекции по горите и на Областните управления за „Пожарна безопасност и защита на населението” сформираха съвместни комисии, които направиха проверки на действията, мерките и мероприятията, както и спазването на изискванията за защита на горските територии от пожари.

Във всички области на страната вече е обявен и пожароопасен сезон. Според разпоредбите на Закона за горите, обявяването на пожароопасния сезон става по предложение на директора на съответната регионална дирекция по горите със заповед на областния управител, който определя времетраенето. За отделните области периодът е различен, поради спецификата на съответния район, но като правило включва времеви период от месеците между март – ноември. В заповедите са предвидени забранителни и организационни мерки, както и дейности, които да предотвратят възникването на пожари. Собствениците на горски територии трябва да поддържат постоянна бдителност и готовност с цел недопускане на пожари, да планират и изпълняват мерки за защита на горските територии в страната.

Държавните горски и ловни стопанства организират и поддържат денонощни дежурства с цел опазване на горските територии от пожари при спазване на утвърдената от министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков Схема за оповестяване на горските пожари.

С оглед покачване на температурите през последните дни, в комбинация с жътвената кампания, може да се създадат условия за възникване на пожари в стърнища и в други земеделски площи, откъдето огънят лесно може да се разпространи и в горските територии.

Съгласно статистиката на Изпълнителна агенция по горите от началото на годината до момента са възникнали 119 горски пожари и са засегнати 8767 дка горски територии. Значителна част от горските пожари са причинени от небрежност при боравене с огън на открито или от запалвания в земеделски територии, след което огънят се е прехвърлил в горите.