fbpx Възможно е връщането на данък дивидент от целия свят | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Възможно е връщането на данък дивидент от целия свят

ЕЛАНА Трейдинг сключи партньорско споразумение с водещия глобален данъчен консултант Globe Tax за предоставяне на достъп за български инвеститори до услугата му по възстановяване на платени данъци върху дивиденти на притежателите на акции и облигации, издадени в целия свят, с изключение на САЩ.

Възстановяват се платени данъци върху дивиденти във всички държави, където България има споразумение за избягване на данъчно облагане в случаите, когато платените суми са надвишили дължимите 5% според българското законодателство. Връщат се суми и за предишни периоди, като срокът може да е от 2 до 5 години назад, в зависимост от конкретните данъчни условия в съответната държава.

Услугата може да се ползва както от физически лица, така от институционални инвеститори (пенсионни фондове, взаимни фондове и др.), като е необходимо те да имат договор с ЕЛАНА Трейдинг за платформата за търговия на международните финансови пазари ELANA Global Trader.

В рамките на това партньорско споразумение е изключено възстановяване на данъци по договори за разлика и други финансови инструменти.