fbpx За чиста околна среда | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

За чиста околна среда

За чиста околна среда

Министерство на околната среда и водите възстановява традиционния конкурс за финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на дейности в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда” за общини, кметства, неправителствени организации, училища и детски градини.

Темана на конкурса тази година е „Обичам природата – и аз участвам” и част от националната информационна кампания. Целта е максимален брой хора в страната да се обединят с действия срещу замърсяването на природата с отпадъци.

Общо 750 000 лв. от ПУДООС са предвидени за тазгодишния конкурс. Условията и критериите за участие са публикувани на ниво „Актуално” на сайта на МОСВ.

До 18 февруари т.г. в ПУДООС ще се приемат проекти на общини, кметства, НПО, училища и детски градини. Ще бъдат класирани най-икономичните проекти, като средствата ще бъдат разпределени по следния начин:

1. 34 проекта на общини и кметства по 10 000 лв. на обща стойност - 340 000 лв.;

2. 20 проекта на НПО по 3 000 лв. на обща стойност – 60 000 лв.;

3. 35 проекта на детски градини по 5 000 лв. на обща стойност – 175 000 лв.;

4. 35 проекта на училища по 5 000 лв. на обща стойност – 175 000 лв.

Задължително условие е проектите да съдържат предложение за устойчивост - кой ще поеме последващото стопанисване или поддръжка на изградените обекти, както и да бъдат предвидени мерки да не се допусне повторно замърсяване на почистените площи. Предвидените средства за почистване не трябва да надвишават 20% от стойността на проекта, съобщават още от Министерството на околната среда.