Европейската седмица за безопасност и здраве

Европейската седмица за безопасност и здраве

Безопасната поддръжка ще бъде в центъра на Европейската седмица за безопасност и здраве при работа, която тази година ще се отбележи от 24 до 28 октомври с поредица от събития за повишаване на информираността, включващи работни срещи, семинари и изложения. Седмицата е част от кампанията за здравословни работни места, организирана от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и от нейните партньори в и извън ЕС.

От април 2010 г. насам кампанията е мобилизирала около 10 000 души чрез повече от сто срещи с партньори и серия от медийни дейности с цел безопасната поддръжка да бъде поставена на преден план. Ползите за организациите от това да са партньори на кампанията включват по-голяма ангажираност на служителите (43 %) и по-добри мрежови дейности (64 %). В рамките на Европейската седмица по безопасност и здраве при работа на днес София е домакит на Национална конференция на тема „Здравословни работни места. Поддържай безопасно работно място”. Конференцията се организира от Министерството на труда и социалната политика с подкрепата на EU-OSHA и е насочена към подобряване на информираността, засилване ролята на превенцията и намаляване на трудовите злополуки и професионалните болести чрез представяне на добри практики.

Мисията на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) е Европа да се превърне в по-безопасно, по-здравословно и по-продуктивно място за работа. Агенцията проучва, разработва и разпространява надеждна, балансирана и обективна информация за безопасността и здравето и организира общоевропейски кампании за повишаване на осведомеността относно БЗР. Основана от Европейския съюз през 1996 г. и със седалище в Билбао, Испания, Агенцията обединява представители от Европейската комисия, правителствата на държавите-членки, организации на работодателите и служителите, както и водещи специалисти от всички държави-членки на ЕС-27 и извън него.

Facebook коментари