fbpx Бизнесът с Босна и Херциговина има реален потенциал | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнесът с Босна и Херциговина има реален потенциал

Споразумение за икономическо сътрудничество между България и Босна и Херцеговина ще позволи на бизнеса от двете държави да засилят своето сътрудничество и да се кооперират в различни сектори. Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев и министърът на външната търговия и икономическите отношения на Босна и Херцеговина Борис Тучич сложиха подписите си под документа.

„Съществува неизползван потенциал в областта на търговско-икономическите връзки въпреки традиционно добрите отношения между България и Босна и Херцеговина“, подчерта министър Стойнев. За първото тримесечие на 2014 г. стокообменът между двете държави възлиза на 17 476 млн. евро, което е увеличение с 27% спрямо същия период на миналата година. Според икономическия министър въпреки положителната резултати през последната година стокообменът между България и Босна и Херцеговина е недостатъчен. „Споразумението е възможност за обмяна на опит и добри практики в сферата на икономиката“, заяви министърът. По предложение на Драгомир Стойнев двете страни се споразумяха първото заседание на Смесената комисия между България и Босна и Херцеговина да бъде съпътствано от бизнес форум, който да задълбочи диалога между фирмите от двете държави.

„През последната една година правителството предприе редица мерки за подобряването на бизнес климата в България“, каза министър Стойнев и припомни намалените административни режими, в резултат на които българският бизнес спести 160 млн. лв. По думите му за последните три тримесечия икономическият растеж на България е от над 1%, а разкритите работни места само през първото тримесечие на 2014 г. са 40 000.

Според заместник-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров потенциални области за сътрудничество между България и Босна и Херцеговина са инвестициите, регионалните енергийни и транспортни проекти, търговията и туризма. „Българският бизнес проявява интерес към инвестиции в Босна и Херцеговина, която има безмитни отношения с останалите държави на Балканския полуостров, които не са членки на ЕС“, каза зам.-министърът с ресор външноикономическа политика. Фирмите у нас имат възможност възможностите за сътрудничество и коопериране с партньори от Босна и Херцеговина в сектори като: изграждане на планираните инфраструктурни обекти в Босна и Херцеговина, доставки на стоки от хранително-вкусовата промишленост, дървопреработващата промишленост и производството на мебели, химическа, фармацевтична, текстилната промишленост, металопреработващата промишленост, както и участие на български компании в търгове, организирани от правителството.

Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев и министърът на външната търговия и икономическите отношения на Босна и Херцеговина Борис Тучич потвърдиха желанието си за активизиране на търговско-икономическите отношения и задълбочаване на диалога между бизнеса от двете държави.