fbpx Развитието на кризата в Европа ще се отрази и у нас | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Развитието на кризата в Европа ще се отрази и у нас

В анализ на Райфайзенбанк България, банката отбелязва положителното развитие на индустриалното производство, което, въпреки забавянето на месечния темп на нарастване, се е увеличило с 2.4% на годишна база през август. Същевременно, обзорът отчита продължаващите негативни тенденции при строителната продукция, като за същия период тя е спаднала с 8.3%. Негативен елемент в цялостната икономическа картина са признаците за спад в продажбите, като отчетеният годишен спад на оборота в търговията през август е 2.5% спрямо същия месец на 2010 г.

Процентът на безработица се покачва постепенно и вече се е върнал на нивата от пролетта, след слабото сезонно възстановяване на заетостта през летните месеци. Очаква се безработицата да се повиши допълнително до края на текущата и началото на следващата година. Слабостите на вътрешното търсене рефлектират и върху кредитната дейност на банките, като темпът на нарастване на кредита за домакинствата и фирмите продължава да бъде нисък. Във финансовия сектор, макар и да е налице допълнително забавяне на темпа на нарастване на лошите и преструктурираните кредити в сравнение с предходните месеци, те продължават да се увеличават.

“Твърде вероятно е и през следващата година кризата в България да не бъде изцяло забравена, а икономическият растеж, доколкото изобщо е налице, ще бъде изключително слаб. Чуждестранните инвестиции също не се предвижда да се увеличат при тази несигурна обстановка, поради което основният източник на средства за финансиране на по-мащабни проекти в страната се очаква да бъдат европейските фондове.”, коментира Калоян Ганев, главен икономист на Райфайзенбанк.