fbpx Нови кредити за бизнеса с преференциални условия от ОББ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Нови кредити за бизнеса с преференциални условия от ОББ

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Обединена българска банка (ОББ) подписаха едно от първите за България споразумения по линия на „Плана за възстановяване и устойчивост“ (ПВУ). Mинистърът на иновациите и растежа Милена Стойчева, директор „Финансови програми“ на ЕИФ Винсент Ван Стийнсел, Десислава Симеонова, изпълнителен директор „МСП Банкиране” в ОББ и Атанас Ботев, изпълнителен директор на ОББ Интерлийз, в своите изложения посочиха стратегическото значение на споразумението за конкурентоспособността на местните дружества.

Гаранциите се предоставят по Плана за възстановяване и устойчивост и програма InvestEU за България. Република България, представлявана от българското Министерство на иновациите и растежа, довери на ЕИФ управлението на двата гаранционни инструмента в своя План за възстановяване и устойчивост. Инструментите ще спомогнат за повишаване на конкурентоспособността на българския бизнес, стимулиране на икономическия растеж и насърчаване на по-устойчиво бъдеще.

Споразумението предвижда ЕИФ да гарантира заеми в две основни области:

- Гаранциите за конкурентоспособност ще подкрепят до 528 млн. лв. дългово финансиране за малки и средни предприятия (МСП) в полза на конкурентоспособността, растежа и заетостта. ОББ вече има натрупан опит с програма „Конкурентоспособност“ по подписан договор от 2022г. по InvestEU. „Конкурентоспособност“ e и наследник на програмата COSME (2014-2020), в рамките на която ОББ и ОББ Интерлийз отпуснаха над 13 000 кредита с преференциални условия за близо 2,9 млрд. лв.

- Гаранциите за устойчивост ще подкрепят до 978 млн. лв. дългово финансиране за МСП и малки дружества със средна капитализация (с до 499 души персонал) в помощ на зеления преход в България. ОББ вече има натрупан опит и по програма „Устойчивост“ по подписания договор от 2022 г. по програма Invest EU. Тази тема е стратегически важна за ОББ, като програмата позволява на банката да има дори по-големи планове за устойчивия преход на българския бизнес.

"Имаме готовност да подкрепим усилията на компаниите от сегмента за повишаване на ефективността и конкурентоспособността им, за подобряване на бизнес процесите и трансформацията им към по-устойчив модел на развитие със средства в общ размер до 1.5 млрд. лв. по споразумението с ЕИФ", коментира Десислава Симеонова, Изпълнителният директор на „МСП Банкиране“ в ОББ.