fbpx Как SAP помага за справянето с кризата, предизвикана от COVID-19 | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Как SAP помага за справянето с кризата, предизвикана от COVID-19

етикети

Разпространението на COVID-19 предизвика негативен верижен ефект върху бизнесите и техните служители. Ръководители на компании бяха принудени да затворят бизнеса си или да намалят значително предлаганите услуги, което респективно постави под заплаха дейността им и работата на служителите им.

От своя страна, компаниите бяха принудени да се съобразят своевременно с променените правни и данъчни регулации. Тези законодателните промени засягат начина, по който бизнесите компенсират своите служители, и най-вече решенията за управление на работните заплати и изживяването на служителите. 

Различни бизнеси от цял свят потърсиха помощта на SAP, за да успеят лесно да се приспособят към промените чрез обновления в бизнес софтуера си.

„Вложихме всички свои усилия в осигуряването на над 80 бързи адаптации на решенията си към законодателните промени в съответните държави, които ще помогнат на клиентите ни да се справят с предизвикателствата на пазара, в който функционират“, споделя Щефан Щайнле, ръководител на отдел „Глобализация на услугите“ в SAP.

Промени и решения в Испания

Испания е сред най-засегнатите държави от COVID-19. Правителството на страната публикува шест правни бюлетина, всеки от които съдържа по 4 промени по текстовете, които засягат изплащане на обезщетения и осигуровки. Тези промени налагат изменения в алгоритъма за управление на данните, изчисляването на заплатите и изготвянето на правни отчети от компаниите.
Анализът и въвеждането на промените трябваше да се реализират в кратък срок. Ето защо Джема Мораледа, продуктов мениджър на SAP Испания, и Карлос Молеке, мениджър Разработка на продукти, осъществиха срещи с групи потребители, за да споделят детайли за решенията, които SAP предлага, използвайки множество комуникационни канали.
Приносът на SAP в условията на криза е оценен както от представители на потребителската група, така и от клиенти и партньори. През март, Хуан Хосе Диаз Васкез от Barrahache, партньор на SAP, споделя: „Ние в Barrahache вярваме, че както има моменти за критична оценка, така и за изказване на благодарност. Поздравяваме SAP Испания за инициативата, която пое в тези трудни времена, предоставяйки решения на испанските работодатели.“

Помагаме на Италия да се „излекува“

В средата на месец март италианското правителство прие закона Cura Italia („Да излекуваме Италия“), въвеждащ мерки за отлагане на данъчни плащания, специални условия за отсъствие от работа, допълнителни бонуси и надбавки за подпомагане на семействата. Най-голямото предизвикателство пред тази промяна бе актуализацията на софтуерните решения на SAP в съответствие и навреме с динамичния характер на обявяването на промените. Компанията използва всички възможни канали за комуникация, за да сведе до минимум всяка неяснота, с която клиентите й се сблъскват.

Адаптацията на Австрия към модел на работа със скъсено работно време

Австрия прие модел на работа със скъсено работно време, който се основава на федерални обезщетения в случай на безработица. Въпреки че програмата изискваше много комплексни промени в софтуера, използван от компании и институции, регионалният екип на SAP „Глобализация на услугите“ приключи анализа и въвеждането на необходимите промени в рамките само на една седмица. До втората седмица на април повече от 600 000 граждани поискаха обезщетение по програмата, в отговор на което австрийското правителство трябваше да събере за кратко време десет пъти повече средства за подпомагане на работната програма от 400 милиона, достигайки до 5 милиарда евро.