fbpx Бюджетният дефицит през юни спада | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бюджетният дефицит през юни спада

Бюджетният дефицит през юни спада

Бюджетният дефицит е 54,6 млн. лв., като отчетеното намаление на годишна база е с 65%, показват предварителни цифри на Министерство на финансите. За шестте месеца салдото е отрицателно и в края на юни е 652,1 млн. лв., или 0,9% от прогнозния БВП.

Отрицателното салдо е формирано от дефицит по националния бюджет (от 455.9 млн. лв.) и дефицит по европейските средства в размер на 196.2 млн. лева. Дефицитът за януари-юни 2010 г. бе в размер на 1.51 млрд. лв. (2.2% от БВП). Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на юни са 12,04 млрд. лв. като спрямо същия период на 2010 г. показват ръст от 7,6 %. То се дължи в най-голяма степен на по-високите постъпления от косвени данъци, които са нараснали с 638,1 млн. лв. (15.8%). При постъпленията от преки данъци и други данъци по ЗКПО също има лек ръст спрямо отчетените за същия период на 2010-а. Фискалният резерв към 30 юни възлиза на 5,2 млрд. лева.