fbpx Започна кампания за опазване на българските реки | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Започна кампания за опазване на българските реки

Днес официално започна кампанията на WWF в защита на българските реки. С акция на „Орлов мост“ бе дадено началото на информационна кампания за неотложните проблеми на реките, без чието решение последиците ще са необратими.

WWF предлага конкретни стъпки за преодоляване на проблемите и търсим подкрепа за тях чрез петиция, която е и онлайн на сайта на организацията - WWF.BG.

„Много е важно да ангажираме хората с проблематиката на реките - да започнат да мислят за тях, да ги разбират и познават, да говорят и спорят за тях, да не са безразлични“, каза Любомир Костадинов, експерт в програма “Води“ на WWF. “Ние търсим широка обществена подкрепа, за да се промени отношението към реките. Вярваме, че ако бъде мобилизирана критична маса от хора, само заедно можем да променим тяхното бъдеще. Всеки може да направи много за реките, но първо трябва да се замислим за тях и да се информираме”, заяви още той.

За съжаление все още не се обръща внимание на българските реки.
- Крайречната растителност бива изсичана, за да се направи място за земеделие или в неуспешен опит да се предотвратят наводнения.
- Изправянето на реките, поставянето на диги и прекъсването на меандрите ускорява течението на реката. Това ускорява ерозията на речното корито и променя природния баланс.
- Язовирните стени пречат на миграцията на речните организми и на движението на хранителни вещества и наноси. 
- Минимален воден отток трябва да бъде оставян след всяко водохващане, така че да се гарантира, че животът в реката няма напълно да изчезне.
- Изкопаването на пясък и чакъл от реките за строителство има унищожителни последици за екосистемите не само на реката, но и навътре в сушата.
- В България почти всички рибни проходи са изградени без да се гарантира, че ще изпълняват функцията си, и без участието на специалисти.