fbpx Започва изграждането на център за растителна биология и биотехнология | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Започва изграждането на център за растителна биология и биотехнология

PlantaSYST, единственият български проект, одобрен във втори етап по програмата „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия, който започва работа. Основната цел на проекта е изграждането на център за върхови постижения по растителна системна биология.

Проектът е избран от общо 170 кандидатури на европейски консорциуми, които са се включили в първата конкурсна сесия по програмата „Тийминг“ на ЕС. 31 от тях са одобрени на първата фаза и само 10 получават финансиране във финалната втора фаза. Българският мега-проект е финансиран в размер на 15 милиона евро, с които се планира изграждането на Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ). Сред ключовите цели на проекта са осъществяването на изследвания в областта на растителната биология и биотехнология и обучаването на млади български учени в същите направления.

PlantaSYST е резултат от съвместната работа на три български и два немски института - Институт по молекулярна биология и биотехнология и Институт по зеленчукови култури „Марица“, Пловдив, Институт по микробиология при БАН, Потсдамски Университет и Институт по молекулярна растителна физиология „Макс Планк“, Потсдам-Голм.

Центърът по растителна системна биология и биотехнология ще разполага с 10 изследователски отдела, които ще развиват дейности в областта на растителната клетъчна биотехнология, растителната метаболомика и биоинформатиката. Висококвалифициран екип от 50 млади български специалисти, които ще бъдат назначени в центъра, ще се занимава с разработване на подобрени сортове зеленчукови култури, идентифициране на растителни метаболити с полезни за здравето на хората качества и развиване на фармацевтични приложения, които ще подпомогнат създаването на нови продукти за българския и европейския пазар.

Амбициите на проекта са както да се превърне в катализатор за икономическия напредък, създавайки предпоставки за реализацията на успешен бизнес, така и да бъде свързващо звено между различни научно-изследователски институти и компании, опериращи в сферата на биологията на развитието на растенията, физиологията на стреса, растениевъдството и биоинформатиката.