fbpx Започва прием за млечна квота | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Започва прием за млечна квота

От днес започва нов прием за закупуване на млечна квота започва, а крайният срок за подаване на заявления е 31 януари. Цената, определена със заповед на министъра на земеделието и храните, възлиза на 0.07 лв. за килограм краве мляко за доставки. На същото ниво е и фиксираната цена за килограм краве мляко за директни продажби.

Процедурата за прехвърляне на индивидуални млечни квоти без стопанство чрез т.н. „квотна борса” стартира за трета година в България през август 2011 година. В края на миналата година Фонд „Земеделие” изпрати уведомителни писма до одобрените кандидати за извършване на плащане с краен срок 1 месец от изходящия номер на писмото.

Обработка на данните показа наличието на одобрени заявки за закупуване без извършен превод на дължимата сума. В този случай ДФ "Земеделие" има задължението да обяви свободните незакупени количества на интернет страницата си отново за продажба. Те са свободни за закупуване количества квота за доставка - 16 734 680 кг. и свободни за закупуване количества квота за директни продажби - 1 124 510 килограма.

Формуляр на заявлението за закупуване може да бъде взет от уебсайта на ДФЗ, или от всяка областна дирекция.

Незакупените количества остават притежание на продавача на индивидуална квота, като удържаните 5% по чл. 26, ал. 2 от наредбата за управление на националната млечна квота, няма да бъдат възобновени и остават в полза на националния резерв.

Изплащането на сумите на одобрените за продажба на индивидуални млечни квоти производители на краве мляко се извършва по поредността на подаване на заявлението им за продажба в периода 1 септември – 15 ноември 2011 година.

На всички одобрени за продажба на квота ще бъде направена проверка на място, веднага след превода на сумите и след издаването на удостоверения за продажба на индивидуална квота без стопанство.