fbpx Започват да оценяват поектите за Еко грант | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Започват да оценяват поектите за Еко грант

Комисия по разпределяне на средствата предстои да избере еко проектите, които ще бъдат финансирани по програмата Мтел еко грант 2013. Традиционно, в състава на журито влизат общественици, представители на неправителствени организации и медии, а за втора година към нея ще се присъедини и заместник-министър на околната среда и водите. През 2013 година по програмата Мтел еко грант кандидатстваха близо 30 екологични проекта, насочени в три области:

- Опазване, поддържане и възстановяване на местообитания или популации на видове;
- Насърчаване и популяризиране на практики за биологично земеделие
- Определяне и опазване на вековни дървета и гори;

Всички кандидатури преминават през три етапа на оценка, като се разглежда качеството на проекта, заложения бюджет, очакваните резултати, ефект и капацитет на организацията.
На  първия етап всички проекти се разглеждат от програмния екип на Фондация в помощ за благотворителността в България, която подпомага Мтел за осъществяването на грантовата програма. Проектите, преминали на втори етап, се оценяват и класират според колективно достигнати препоръки за решения. На финалния, трети, етап Комисията за разпределяне на средствата определя проектите, между които да бъде разпределен общия бюджет от 50 000 лева. Максималната сума, която ще бъде отпусната за един проект, е 15 000 лева.
Дарителската програма грант цели да финансира малки, но значими екологични проекти. Програмата се осъществява с помощта на Фондация „Помощ за благотворителността в България“.