fbpx Завърши процесът по вливане на ЗАД „ВИКТОРИЯ“ в Дженерали Застраховане | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Завърши процесът по вливане на ЗАД „ВИКТОРИЯ“ в Дженерали Застраховане

Дженерали обяви успешното приключване на процеса по вливане на ЗАД „ВИКТОРИЯ“ АД в Дженерали Застраховане, с което се създава шестата по големина застрахователна компания на пазара на общо застраховане. След вливането ще остане само марката на Дженерали, която ще продължи да обслужва всички клиенти на двете компании и ще приеме всички активни и пасиви на ЗАД „ВИКТОРИЯ“.

Вливането на ЗАД „ВИКТОРИЯ“ в Дженерали Застраховане е свързано най-вече с вътрешната организация на Дженерали като застраховател и нейните пазарни позиции. Обединението на двете компании няма да доведе до промяна в условията или възможността за предявяване на застрахователни претенции от страна на клиентите на ЗАД „ВИКТОРИЯ“. Всички вече сключени застрахователни договори със ЗАД „ВИКТОРИЯ“ запазват действието си при същите условия и срок. Единствената разлика е, че клиентите на ЗАД „ВИКТОРИЯ“ ще бъдат обслужвани от Дженерали.

Фокусът на обединената застрахователна компания Дженерали Застраховане е насочен към пазара на общото застраховане. Целта на компанията е да увеличи пазарния си дял, който в момента е 9% и постепенно да се превърне в лидер при продажбите на застраховки на дребно в България.

Дженерали България планира не само да запази, но и да разшири двете застрахователни мрежи на Дженерали Застраховане и ЗАД „ВИКТОРИЯ“, всички офиси от които вече работят под марката Дженерали. Обединената компания в момента разполага със 130 офиса, 15 ликвидационни центъра и широка мрежа от независими агенти и брокери на застрахователни продукти.