fbpx Мерки за успокояване на пазара предприе КНФ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Мерки за успокояване на пазара предприе КНФ

Мерки за успокояване на пазара предприе КНФ

Във връзка с динамиката на така стеклите се събития, касаещи капиталовия пазар в България, Комисията за финансов надзор уверява всички участници в него, че предприема незабавни действия с цел успокояване на пазара, се казва в изявление на надзорния орган.
„БФБ-София“ временно спря търговията с регистрирани финансови инструменти на „ЧЕЗ Разпределение” АД и „ЧЕЗ Електро България” АД до края на търговската сесия на 19 февруари. Поводът за това е негативната реакция на пазара, довела до бърз спад в цената на акциите на електроразпределителното дружеството, който е повлиян от медийни публикации.
Масовото разпродаване на акции в последните дни, което касае както споменатото дружество, така и всички сделки, извършвани на Борсата, повлияно от медийни изявления по темата, е действие, което би могло да "изкриви" реалното състояние на пазара. Основна цел на българския регулатор винаги е била, е и ще бъде защитата на интересите на инвеститорите, поради което смятаме за необходимо извършването на поредица от действия, в подкрепа на нормализирането на пазарната среда и осигуряване на стабилността на пазара.
Необходимостта от осигуряване на достатъчно време, през което информацията, която би повлияла и имаща значение за цената на финансовите инструменти, емитирани от „ЧЕЗ Разпределение България” АД и „ЧЕЗ Електро България” АД, да достигне до инвеститорите и да се гарантира тяхната равнопоставеност, ограничаването на системния риск за емисиите финансови инструменти, емитирани от „Енерго-Про Мрежи” АД и „Енерго-Про Продажби” АД, както и минимизирането на вредните последици и прекомерните загуби по експозиции в съответните финансови инструменти, с оглед защита интересите на инвеститорите и гарантиране на стабилност на финансовия пазар.