fbpx Здравеопазването в България ще се постигне с инвестиции и иновации | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Здравеопазването в България ще се постигне с инвестиции и иновации

Подобряването на здравеопазването в България изисква стратегически подход, институционален диалог и решения, които да гарантират устойчиви инвестиции, обучение и развитие на мотивирани здравни специалисти, внедряване на иновации, мащабна дигитализация и прозрачно публично-частно партньорство между различни заинтересовани страни в страната. Това са част от изводите от доклада „Здравеопазването като инвестиция“, представен днес от Американска търговска камара в България.

Анализът показва, че през последните 20 години България отбелязва напредък в сферата. Това пряко се отразява в увеличената средна продължителност на живота, в намаляване на детската смъртност и др. Но страната ни значително изостава по редица ключови показатели спрямо средноевропейските, като предотвратима смъртност, достъп до здравни услуги и медикаменти, намаляващ брой общопрактикуващи специалисти, неефективност на доболничната помощ и др.

Българската здравна система е един от ключовите фактори за стабилна икономика, устойчив  пазар на труда при застаряващо население, благоприятен бизнес климат в страната и привлекателността на България като инвестиционна дестинация. Задълбоченият анализ от доклада показва още необходимостта от реформи за оптимизация и ефективно ползване на налични ресурси, както и нуждата от инвестиции в здраве с гаранция за дългосрочна възвращаемост.

5 идеи за подобрение на здравеопазването у нас

Докладът на Американска търговска камара в България посочва поне пет идеи, чиято реализация би донесла средносрочни подобрения на здравната система, и които ще се отразят благоприятно на здравния статус на населението, достъпа до здравни услуги и повишаване на благосъстоянието. Това са:

  • Превенция, скрининг и иновативна медицина;
  • Инициативи за дигитализация
  • Промяна от ИТ-здравеопазване към истинско Дигитално здравеопазване;
  • Нужда от реална реформа на модела на финансиране на системата;
  • Ефективно използване на европейските фондове.

Всяка една от идеите могат да допринесат както за ефективно разходване на средства за здраве, така и да допринесат за подобрение на здравето на всеки един български гражданин.

Превенция, скрининг и иновативна медицина

Стъпвайки върху добри практики от програми от други eвропейски държави изчисленията показват, че възможните ползи от HPV-ваксинация могат да допринесат от увеличение от поне 110 милиона лева в БВП. Ако се инициира национална кампания за скрининг на дебелото черво, това би могло да доведе до намаляване на 16% от случаите на рак и до 26% намаление на смъртността от това заболяване. Въвеждането на иновативни медикаменти и профилактика на диабет могат да допринесат до 250 милиона лева потенциални спестявания.

 

 

[1] HPV – човешки папилона-вирус