Класацията „50-те най-сигурни банки в света"

Класацията „50-те най-сигурни банки в света"

етикети

KfW (Германия) бе обявена за най-сигурната банка в света за 2010 г. от авторитетното американско списание „Global Finance”. Изданието, създадено през 1987 г., прави класацията „50-те най-сигурни банки в света” за 19-ти път.

Класацията „50-те най-сигурни банки в света” се базира на сравнение между дългосрочните кредитни рейтинги и сумата на общите активи на 500-те най-големи банки в света. Рейтингите, които списанието използва за нуждите на класацията, са присъдени на съответните банки от агенциите Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch.

KfW е един от основните акционери в ПроКредит Холдинг, като към декември 2009 г. немската банка притежава 16,2% от акциите с право на глас на холдинга. ПроКредит Холдинг от своя страна е мажоритарен собственик на ПроКредит Банк (България) АД.

Резултатите от класацията затвърждават реномето на ПроКредит Банк (България) на сигурна и стабилна финансова институция с авторитетни акционери, които притежават дългогодишен опит в областта на банковата дейност.

ПроКредит Банк (България) е част от международна група от 21 целево-ориентирани банки, чиято дейност е насочена към развиващите се страни и икономиките в преход в три региона на света: Източна Европа, Латинска Америка и Африка. Основната дейност на тези институции е подкрепата на малкия и среден бизнес в съответните страни, в които банките осъществяват дейност.

Facebook коментари