акцизи

02 Януари 2014

Повече приходи от мита

Приходите от косвени данъци са в размер на 10 599,6 млн. лв., което е 88,9% от плана за годината. Приходите от ДДС за периода са 6 746,2 млн. лв. или 88,1% от годишните разчети. Трябва да се има предвид по-високия размер на възстановения към фирмите данъчен кредит през периода юли-ноември 2013 г.,...
16 Май 2005

Данъчна политика и ЕС

Акцизи По отношение на хармонизацията на законодателството ни в областта на акцизите следва да се има предвид, че в България акцизните ставки за горивата, спиртните напитки и цигарите са под минималните за ЕС размери.
Във връзка с това са поети ангажименти за достигане на минималните за...