безработен

16 Януари 2016

Капка Стойкова, коуч и обучител

"Намиране в превода"

Миналата седмица в много медии излезе с новина, под заглавието „Почти половината българи в трудоспособна възраст не работят“. Цитираха се данни на Българска Стопанска Камара, обявени на Форума за регионалния пазар на труда в Пловдив, че повече от половината висшисти у нас работят на...
03 Април 2013

Безработни младежи ще посетят Испания

Младежи от различни градове на България, определени от регионалните Търговско-промишлени палати в Хасково, Стара Загора и Търговище, ще посетят автономна област Валенсия – Испания. Те ще се запознаят с условията и възможностите за създаване на собствен бизнес. Работното пътуване се осъществява по...
20 Април 2012

Възможност за стартиране на собствен бизнес

Безработни лица ще могат да започнат собствен бизнес до 20 000 лв. чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В подкрепа на безработни лица са предвдени 75 млн. лв. 2/3 от тях ще бъдат предоставени под формата на грантове до 20 000 лв. за реализизацията на бизнес идея като...
22 Август 2011

Коефицентът на икономическата ни активност е 65%

Общо 3 263.8 хил. души е икономически активното население в страната на възраст между 15 и 64 години. Коефициентът на икономическа активност е 65,6% и в сравнение с второто тримесечие на 2010 г. намалява с 1,3 пункта. През второто тримесечие на 2011 г. коефициентът на заетост на населението на...