безработен

Капка Стойкова, коуч и обучител
Миналата седмица в много медии излезе с новина, под заглавието „Почти половината българи в трудоспособна възраст не работят“.
Младежи от различни градове на България, определени от регионалните Търговско-промишлени палати в Хасково, Стара Загора и Търговище, ще посетят автономна област Валенсия – Испания. Те ще се запознаят с условията и възможностите за създаване на собствен бизнес.
Безработни лица ще могат да започнат собствен бизнес до 20 000 лв. чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В подкрепа на безработни лица са предвдени 75 млн. лв. 2/3 от тях ще бъдат предоставени под формата на грантове до 20 000 лв.
Общо 3 263.8 хил. души е икономически активното население в страната на възраст между 15 и 64 години. Коефициентът на икономическа активност е 65,6% и в сравнение с второто тримесечие на 2010 г. намалява с 1,3 пункта. През второто тримесечие на 2011 г.