браншови организации

 Министърът на туризма Стела Балтова направи първа работна среща с туристическия бизнес и представи приоритетите в работата си.
„Важно е да бъдем партньори с бизнеса. Искам да чуя мнението на хората работещи на терен, създаващи работни места и генериращи добавена стойност”. Това заяви зам.- министърът на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова на среща с представители на бизнеса в горски сектор в гр. Благоевград.
Браншовите организации във всички отрасли, са притеснени, от проекта на Закон за браншовите организации на производителите и преработвателите на земеделска продукция.