fbpx Работодатели искат общ закон за браншовите организации | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Работодатели искат общ закон за браншовите организации

Браншовите организации във всички отрасли, са притеснени, от проекта на Закон за браншовите организации на производителите и преработвателите на земеделска продукция.

Те не считат, че е положително честото въвеждат нови критерии и режими. По този начин ще минат години, докато публично-частното партньорство намери отражение във всички браншове. По думите на Цнетан Симеонов, председател на БТПП, по-добрият подход е приемането на общ закон за браншовите организации, обща уредба, която да бъде в синхрон и с останалото действащо законодателство, което е един от основните дефекти на предложения от МЗХ проектозакон. Този проект е фокусиран твърде тясно в постигане на целите за финансиране от европейски източници, без да се държи сметка за действащите вече закони, без да се отчитат съществуващите вече организации. Според БТПП в проектозакона липсват критерии за оценка представителността на отделните организации по броя на членовете и на заетите във всеки сектор, което е основно изискване при всички процедури за признаване на представителност за работодателски организации.

В предлагания проект съществуват опасения, че може да се стигне до задължително членуване и до възможност за намеса на държавни органи в работата и подготовката на становища. Вижда се колко специални договори се сключват, при които администрацията ще е решаваща. Това все са лостове, които могат да влияят върху самостоятелността на неправителствените организации на бизнеса – смятат от БТПП. Най-страшни са предпоставките за финансиране от бюджетни източници, защото по цял свят се знае, че една от предпоставките да се приема една работодателска организация за представителна и за свободна и да изразява мнението на своите членове, е тя да не получава финансиране от държавата.

Представителите на БТПП изказаха препоръка управляващите още веднъж да помислят дали не е по-подходящо да се ускори приемането на общ закон за браншовите организации и ако е необходимо нещо да се добави в сектора на земеделието, с оглед специфичните условия за работа там.