Cisco

16 Септември 2010

ИНТРАКОМ България обявена за Златен партньор на Cisco

ИНТРАКОМ България, част от ИНТРАКОМ ТЕЛЕКОМ, съобщи, че е обявена за сертифициран Златен партньор на Cisco за 2010 г. в Югоизточна Европа.
Тази най-висока степен на партньорство удостоверява покриването на всички изисквания по критериите експертност на персонала, квалифицирана продажба,...
04 Юни 2010

Докъде ще стигне глобалният интернет трафик

До 2014 г. глобалният интернет трафик ще се увеличи повече от четири пъти - до 767 екзабайта или с повече от 3/4 от зетабайта. Това е със 100 екзабайта повече от прогнозираното ниво за 2013 г., което е равностойно на 10 пъти по-голям трафик, пренасян по Internet Protocol мрежи през 2008 г. Това...
16 Декември 2005

Всеки тежи на мястото си и всеки има своята важна роля в бизнеса

Г-н Иванов, какво се случи през изтеклата година в IT бранша?
- Това бе една успешна година. Това очевидно е свързано с телекомуникационните технологии. Все повече хора започнаха да ползват интернет, а оттам и всички електронни услуги. Промени се целият начин за правене на...