fbpx дигитален портфейл | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

дигитален портфейл

През последните години дигиталният портфейл (т.нар. digital wallet) се наложи като една от най-модерните и перспективни финансови технологични услуги. Този тип решения позволяват на потребителите да обединят всички свои картови и други сметки в удобно приложение, най-често достъпно през смартфона.
Българската SaaS платформа за изграждане на онлайн магазини Shopiko вече предлага интеграция с дигитални портфейли.
COVID-19 значително промени начина, по който много хора живеят, работят и комуникират. Това се отрази и на методите за разплащане – не само за стоки и услуги, но също и при парични преводи към приятели и семейство.
На първо място с растеж от 99% в броя на трансакциите са дигиталните стоки и услуги.