fbpx договори | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Павлина Цветанова, изп. директор, Supply Chain
 С нарастващия натиск върху бизнеса да бъде все по-ефективен и печеливш, повече от всякога възниква необходимостта от оптимизация във всички възможни области.
От изпратено до медиите съобщение от GLOBUL се казва, че компанията винаги е следвала последователна политика по отношение на практиката за автоматично продължаване на договорите на абонатите на мобилни телекомуникационни услуги.
Срочните договори, предлагани от Мобилтел от 5 април, няма да включват клауза за автоматично подновяване при изтичане на първоначалния срок. Промяната ще бъде въведена за всички нови договори за услуги, предлагани от компанията.
До 20 март 2010 г. и всички частнопрактикуващите ветеринарни лекари трябва да сключат договори с Регионалните ветеринарномедицински служби. Те ще бъдат със срок на изпълнение до края на годината.
FIDIC организира семинари, конференции и други мероприятия: поддържане на висок етичен и професионален стандарт; обмен на мнения и информация; обсъждане на общи проблеми сред асоциациите членки и представителите на международните финансови