fbpx дуално обучение | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

дуално обучение

Лидл България посрещна третия си випуск ученици в дуална форма на обучение.
 „R&М България производство“ връчи сертификати на учениците, преминали успешно обучителния практически курс по проекта за насърчаване на връзката между образованието и бизнеса „ДОМИНО“ (дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото). Участниците в проекта преминаха професиона
Политиката на Министерството на икономиката в процеса на въвеждане на дуалното обучение в България е насочена към преодоляване на недостига на квалифицирани кадри за предприятията в България и намаляване на младежката безраб