fbpx дуално обучение | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Бизнесът и администрацията трябва да  работим за това учащите в земеделския сектор да остават в него. Това заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев по време на дискусия на тема: „Професионална квалификация и образование на работници и специалисти в аграрния сектор“.
В България липсват достатъчно облекчения и стимули за фирмите, които обучават ученици по дуално обучение, а професионалните гимназии изпитват трудности да осигурят стажове в предприятията.
Стартира подготовката на национален проект за дуално обучение. Това решение бе подкрепено от Националния икономически съвет. Съвещателният орган, в който участват всички работодателски организации, проведе днес заседание, по инициатива на министър Никола Стоянов.
Над 1 150 български ученици се обучават чрез работа в български предприятия по австрийски проект. Днес министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов и посланикът на Австрия у нас Н. Пр.
България и Германия ще задълбочат сътрудничеството си в сферата на дуалното обучение и в разработването на програми за обучение чрез работа, които да бъдат приложени у нас.
Лидл България посрещна третия си випуск ученици в дуална форма на обучение.
 „R&М България производство“ връчи сертификати на учениците, преминали успешно обучителния практически курс по проекта за насърчаване на връзката между образованието и бизнеса „ДОМИНО“ (дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото). Участниците в проекта преминаха професиона
Политиката на Министерството на икономиката в процеса на въвеждане на дуалното обучение в България е насочена към преодоляване на недостига на квалифицирани кадри за предприятията в България и намаляване на младежката безраб