fbpx ЕЕ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

ЕЕ

Обследването за енергийна ефективност има две основни направления: обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност (ЕЕ) и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи. Обследването за енергийна ефективност на сгради установява нивото на потребление на енергия, определя спе
Народното събрание прие енергийната стратегия на страната до 2020 г. Документът концентрира визията за бъдещето на един от най-важните сектори на българската икономика.