инвестиции

08 Март 2013

Чуждите инвестиции са повече през 2012 г.

Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 1.4 млрд. евро за 2012 г. по предварителни данни, но размерът им подлежи на ревизия през следващите 15 месеца. Като имаме предвид растежа им през 2011 г. (1.75 млрд. евро по окончателни данни при 1 млрд евро по предварителни), се надяваме през 2012...
16 Януари 2013

Очакваният ръст в региона на ЦИЕ ще е с по-бавни темпове

Инвестициите на компаниите и активизиране на бизнеса са факторите, които ще донесат очаквания ръст на икономиката в страните от Централна и Източна Европа. С прогнозираните 2.6% средногодишен ръст на БВП на страните от Централна и Европа и 2.9% за Югоизточна Европа за следващите пет години (2013-...
11 Декември 2012

Има ли условия за бизнес и инвестиции

Основните проблеми, които възпрепятстват бизнеса през 2012 г. са неефективното административно обслужване според 80% от фирмите и честите изменения в нормативните документи, посочени от 76%. Това показват резултатите от анкетно допитване сред членовете на Палатата в периода 12-16 ноември 2012 г. с...
03 Декември 2012

Майкрософт ще инвестира още в образование

Microsoft ще инвестира нови 250 млн. щатски долара в следващите 5 години в образованието. Така общата инвестиция на компанията в сектора ще достигне размер от 750 млн. щатски долара за над 15 години. Microsoft цели да увеличи броя на участниците в програмата „Партньори в познанието“ от 20 млн. на...
27 Ноември 2012

Оптимизмът на мениджърите е много резервиран

В условия на продължаваща финансова и икономическа несигурност финансовите мениджъри в страната изразяват предпазлив оптимизъм. За мнозинството от тях (78%) степента на финансовата и икономическата неизвестност, идващи отвън, е висока. Това представя проучване Deloitte CFO Survey за страната....
15 Октомври 2012

Представихме възможностите на България пред фирми в Делхи

Над 80 индийски компании от сферата на машиностроенето, енергетиката, информационните технологии и други сектори се включиха в българо-индийския бизнес форум в Делхи. Той се провежда паралелно със сесията на смесената икономическа комисия, чиито съпредседател от българска страна е министърът на...
12 Октомври 2012

Повече чужди инвестиции от началото на годината

В сравнение с първите 7 месеца на миналата година преките чуждестранни инвестиции у нас са се увеличили с повече от 200 %, каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев при откриването на нова реверсивна двушахтова варова пещ на завода на фирма „Огняново К“ в Сливница. По...
01 Октомври 2012

Повече чужди инвестиции за първите 6 месеца на годината

Преките чуждестранни инвестиции в страната са били 846.2 млн. евро за първото шестмесечие на годината или 2.1% от прогнозния БВП при 376.5 млн. евро (1% от БВП) за същия период на 2011-а според данни от изследването "Ключови показатели" на Националния статистически институт. За периода януари - юли...
31 Юли 2012

Представяме инвестиционния потенциал на България

Българската агенция за инвестиции представи проектът “Популяризиране на предимствата за инвестиране в България”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.
Основната цел на проекта на стойност 15,6...
25 Юни 2012

Седем пъти повече инвестиции за тази година

През първите четири месеца на тази година са привлечени седем пъти повече инвестиции в сравнение със същия период на миналата година – 407 млн. евро спрямо 63 млн. евро. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който връчи сертификат за инвестиция клас А на фирма „...

Страници