fbpx Интересът и инвестициите към фотоволтаичните централи у нас нарастват | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Интересът и инвестициите към фотоволтаичните централи у нас нарастват

През последната година интересът и инвестициите към изграждането на фотоволтаичните паркове и централи в България нараства. Тенденциите сочат, че все повече бизнеса и обществото оценяват ползите, които дават възобновяемите източници на енергия.

„През последната година има рекорден ръст на брой пуснати инсталации в сравнение с предишни години. Бизнесите, които не са засегнати от COVID кризата се ориентират към енергийна независимост и инвестиции“, коментира инж. Веселин Тодоров – член на Българска соларна асоциация.

Все по-голям интерес проявяват и физически лица, които имат спестявания и искат да инвестират в изграждане на фотоволтаични паркове и централи. Причината за това е, че такъв тип инвестиция се изплаща по-бързо от инвестиция в недвижим имот. Все повече хора осъзнават това и пренасочват своите средства към възобновяемите източници на енергия. Има и нова тенденция при банките – досега те инвестираха в земеделски земи с цел да гарантират средства и да намалят инфлацията. Към момента те също се насочват към изграждане на големи фотоволтаични паркове, тъй като видяха техния потенциал.

„Наблюдава се и голям интерес на чуждестранни инвеститори в България, които искат да инвестират във вече готови проекти, които са във фаза на активна реализация. Това също помага за ръста и стабилността в тази сфера“, коментира още инж. Веселин Тодоров.

Въпреки положителните тенденции България е на около 15-то място като брой инсталирани централи в Европа. Като цяло страна ни не се представя много добре, тъй като зелената енергия покрива много малък процент от общата енергия, която използваме. Очакването от зелената сделка и поетите ангажименти за намаляване на въглеродни емисии до 2050 година е да достигнем 55%.  

„По отношение на възобновяемите източници на енергия в законодателството ни има много пропуски, тъй като то е морално старо. Често за изграждането на фотоволтаични паркове и централи се минава през редица процедури, които са тежки и отнемат време. Това води до отказване на инвеститори. Ангажимент на новото правителство трябва да бъде това да се направят регулации, за да не губим ценни инвестиции“, според инж. Веселин Тодоров.

В България се наблюдава и проблем от страна на инсталаторите на фотоволтаични централи. Предвид нарастващия интерес към тази област, на пазара се появяват все повече нови фирми, а ясно установени правила и норми липсват. Това провокира специалисти от сферата да помислят за учредяване на сдружение или камара, които да регулират дейността на изпълнителите на проектите.