fbpx Българо-румънски проект ще промотира природното богатство около Дунава | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Българо-румънски проект ще промотира природното богатство около Дунава

Българо-румънски проект ще промотира природното богатство около Дунава

Интегриран туристически продукт, който да промоцира природното богатство на трансграничния регион Румъния-България, предстои да бъде разработен от български и румънски експерти.

Ще направят варианти за туристически маршрут, което е резултат от извършването на предварително проучване в българската и румънската част на региона. По специалн критерии ще бъде оценен всеки един от обектите на природното наследство от гледна точка на туристическото предлагане. Уникалният ландшафт на река Дунав и съществуващите екосистеми, хабитати, защитени растителни и животински видове, обектите на защитеното природно богатство ще бъдат опорна точка на интегрирания туристически продукт. При изготвянето на стратегии за развитие и маркетинг ще бъдат планирани и необходимите инвестиции за развитие и социализация на значими и малко популярни природни обекти. Ще бъдат предвидени и мерки, които да допринесат за икономически растеж, създаване на нови работни места и подобряване качеството на жи­вот.

Общата стойност на проекта е 754 518,55 евро и ще приключи в началото на 2018 г. Партньори по проекта са Асоциация на дунавските общини „Дунав“ (България) и Фондация „Жива природа“ (Кълъраш, Румъния).

 

Facebook коментари