fbpx либерализация | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
По време на среща в Министерството на енергетиката Световната банка представи основни моменти от доклада за преминаване към пълна либерализация на електроенергийния пазар в България.
 „Пълната либерализация на електроенергийния пазар е решаваща стъпка, която ще даде възможност енергетиката да излезе от финансовата криза и да тръгне в правилната, пазарна посока“.
Функционирането на напълно либерализиран пазар на електроенергия в страната е предпоставка за оптимизиране разходите на потребителите, както и за по-добро качество и разнообразие на предлаганите услуги.
„Сериозна част от наследените проблеми в енергетиката са породени от недалновидни решения, взимани в миналото и прекомерна политическа намеса в сектора. Иначе казано – от повече държава и по-малко пазар в енергетиката.
Ако искаме да си купим дадена стока или услуга, обикновено имаме избор от поне няколко места, от където можем да направим това, в случай че цената или качеството й не ни допадат. По отношение на доставчика ни на електроенергия - до сега не е съществувала възможност сами да избираме, понеже в момента
През изминалата седмица агенцията за проучвания и анализи Индъстри Уоч представи анализ за либерализацията в телекомуникационния пазар у нас.