fbpx Свободният пазар е предпоставка за оптимизиране на разходите за електроенергия на потребителите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Свободният пазар е предпоставка за оптимизиране на разходите за електроенергия на потребителите

Функционирането на напълно либерализиран пазар на електроенергия в страната е предпоставка за оптимизиране разходите на потребителите, както и за по-добро качество и разнообразие на предлаганите услуги. Това е едно от основните предимства на свободния пазар, разгледано по време на информационната кампания на Министерството на енергетиката, посветена на предстоящата промяна след 1 януари 2016 г. Заключителната среща от тази кампания се проведе в София с участието на заместник-министрите на енергетиката Николай Николов и Жечо Станков, комисарят от Комисията за енергийно и водно регулиране Евгения Харитонова и експерти от Българския енергиен холдинг, Електроенергийния системен оператор, Българската независима енергийна борса и ЧЕЗ.

По време на срещите в 28-те областни центрове в страната те представиха основните етапи от процеса по преминаване към пълна либерализация на пазара и предстоящите стъпки за реализацията му.

Сред най-често задаваните въпроси от страна на потребителите бяха какво означава свободният пазар на електроенергия, кога може да бъде сменен доставчикът на електроенергия, колко струва това, задължително ли е, има ли риск при смяна на доставчик потребителят да остане без електрозахранване, как оперира енергийната борса и други.

Предстоящата пълна либерализация на пазара на електроенергия в страната ще промени условията на снабдяване за битовите абонати, общинските администрации, училищата, читалищата и малките фирми, които все още са на регулирания пазар. Процесът трябва да протече плавно, за да не създава излишни рискове за потребителите – такава е и препоръката на Световната банка, с която Българският енергиен холдинг има сключен консултантски договор за избор на най-подходящия модел за либерализация.

Свободният пазар на електроенергия ще осигури възможност на клиентите сами да избират своя доставчик на електроенергия. Това допринася за създаването на конкурентна среда за участниците на пазара, което ще гарантира по-добро качество на предлаганите услуги, стана ясно по време на информационните срещи. Според участниците в тях най-сериозното предимство на либерализирания пазар на електроенергия е определянето на цените изцяло на база търсенето и предлагането. Ще поскъпне ли токът след пълното освобождаване на пазара? – без съмнение това е сред най-важните въпроси, които си задават потребителите. Практиката от останалите европейски страни показва, че, след известно повишаване на цените в първите месеци на свободен пазар, те се връщат трайно на равнища под регулираните. Важна е също възможността за избор, която осигурява либерализираният пазар – клиентът ще може сам да избира своя доставчик и, ако не е доволен от него – да го смени. Това става без заплащане на такси за смяната и е възможно неограничен брой пъти.

В условията на свободен пазар ще останат регулирани цените за достъп до мрежата и цените за пренос, които са различни от цената на самата стока „електроенергия“.