fbpx Започва набиране на проекти в рамките на Националния иновационен фонд | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Започва набиране на проекти в рамките на Националния иновационен фонд

Започва набиране на проекти в рамките на Националния иновационен фонд

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) на 1 октомври 2012 г. обявява началото на шеста конкурсна сесия за набиране на проекти в рамките на Националния иновационен фонд.
Целта на Фонда е повишаване конкурентоспособността на българската икономика чрез стимулиране на пазарноориентирани научно-приложни изследвания, предназначени за индустрията и създаване на условия за привличане на частни капитали за финансиране на иновации, в съответствие с Иновационната стратегия на Република България и мерките за нейната реализация.
Типовете проекти, които имат право да участват в конкурса са научноизследователски развойни проекти и проект за техническа осъществимост. Крайният срок за приемане на конкурсна документация е 31 октомври 2012 г., 17:30 часа. Бюджетът на НИФ за 2012 г. е 5 млн. лв.

При научноизследователските развойни проекти (НИРД) максималната стойност на субсидията е в размер на 500 000 лв. със срок на реализация 12-36 месеца. При проектите за техническа осъществимост максималната стойност на субсидията е 50 000 лв. за проекти със срок на реализация до 1 година.
За субсидия могат да кандидатстват всички лица, регистрирани по Търговския закон, реализиращи проектите на територията на страната, сами или съвместно с други лица, регистрирани по Търговския закон, висши училища, БАН, научни организации или колективи.
В конкурсната сесия могат да кандидатстват български организации, които участват в международни проекти с марката ЕВРИКА, с оглед получаване на финансиране.

Facebook коментари