НСИ

05 Юни 2020

2.4% ръст на БВП през първото тримесечие на 2020 г.

През първото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 25 575 млн. лв. по текущи цени, съобщи НСИ. Преизчислен в евро, БВП е съответно 13 076 млн., като на човек от населението се падат 1 881 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 2.4% на БВП през първото...
20 Февруари 2013

НСИ ще проведе повече проучвания през годината

През тази година Националния статистически институт ще направи 268 изследвания и дейности. Те са в областта на демографската, социалната, макроикономическата, многоотрасловата и бизнес статистиката, статистиката на селското и горското стопанство, качество, ИКТ, статистическа инфраструктура. Планът...
26 Октомври 2012

Цените на имотите запазват нивата си

По данни на НСИ за цените на апартаментите в областните градове за третото тримесечие на 2012 г. , след отбелязаното първо нарастване от началото на кризата през 2-рото тримесечие на 2012, през изминалото 3-то тримесечие на годината цените на жилищата са се върнали към спад в размер на -0.46% на...
20 Юни 2011

НСИ представи статистическия справочник

Националният статистически институт представи 78-ото издание на Статистически годишник на Република България 2010 и Статистически справочник 2011 в печатен и електронен формат.
Изданията съдържат статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната в...