fbpx НСИ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Индексът на промишленото производство нараства с 0.9% през юли 2022 г. спрямо предходния месец.
Според предварителните данни на НСИ през второто тримесечие на 2020 г. спадът на БВП е 8,5% спрямо същото тримесечие на 2019 г. Тази стойност е малко по-ниска от експресната оценка в началото на август от 8,2%, но като цяло няма съществени разлики.
Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2020 г. е 1 698 лв. и спрямо същия период на 2019 г. се повишава с 9.7%.
През първото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 25 575 млн. лв. по текущи цени, съобщи НСИ. Преизчислен в евро, БВП е съответно 13 076 млн., като на човек от населението се падат 1 881 евро.
През тази година Националния статистически институт ще направи 268 изследвания и дейности. Те са в областта на демографската, социалната, макроикономическата, многоотрасловата и бизнес статистиката, статистиката на селското и горското стопанство, качество, ИКТ, статистическа инфраструктура.
По данни на НСИ за цените на апартаментите в областните градове за третото тримесечие на 2012 г.
Националният статистически институт представи 78-ото издание на Статистически годишник на Република България 2010 и Статистически справочник 2011 в печатен и електронен формат. Изданията съдържат статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната в различни т