НСИ

20 Февруари 2013

НСИ ще проведе повече проучвания през годината

През тази година Националния статистически институт ще направи 268 изследвания и дейности. Те са в областта на демографската, социалната, макроикономическата, многоотрасловата и бизнес статистиката, статистиката на селското и горското стопанство, качество, ИКТ, статистическа инфраструктура. Планът...
26 Октомври 2012

Цените на имотите запазват нивата си

По данни на НСИ за цените на апартаментите в областните градове за третото тримесечие на 2012 г. , след отбелязаното първо нарастване от началото на кризата през 2-рото тримесечие на 2012, през изминалото 3-то тримесечие на годината цените на жилищата са се върнали към спад в размер на -0.46% на...
20 Юни 2011

НСИ представи статистическия справочник

Националният статистически институт представи 78-ото издание на Статистически годишник на Република България 2010 и Статистически справочник 2011 в печатен и електронен формат.
Изданията съдържат статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната в...