парников ефект

08 Април 2014

До 2030 г. 30% от семействата трябва да са газифицирани

Устойчивото развитие на енергетиката изисква прилагането на иновативни и щадящи околната среда технологии. Те водят до намаляване на емисиите парникови газове, паралелно с повишаване на енергийната ефективност, оптималното оползотворяване на възобновяемите източници и увеличаване дела на...
11 Февруари 2013

Представете вашите екосъобразни инициативи

Европейският комисар по действията в областта на климата Кони Хедегор, даде началото на конкурс за нисковъглеродни проекти, с които творчески и новаторски мислещите граждани от цяла Европа се призовават да подложат своите екосъобразни инициативи на изпитание. Конкурсът е част от провежданата от...