fbpx До 2030 г. 30% от семействата трябва да са газифицирани | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

До 2030 г. 30% от семействата трябва да са газифицирани

Устойчивото развитие на енергетиката изисква прилагането на иновативни и щадящи околната среда технологии. Те водят до намаляване на емисиите парникови газове, паралелно с повишаване на енергийната ефективност, оптималното оползотворяване на възобновяемите източници и увеличаване дела на конвенционалните нискоемисионни горива – природен газ и ядрена енергия. A крайната цел е икономиката да се насочи към ниска въглеродна интензивност. Това заяви зам.-министърът на икономиката и енергетиката Иван Айолов при откриването на международния конгрес "Екологични и енергийни основи на устойчивото развитие".

От съществено значение е прилагането на съвременни високоефективни и нискоемисионни решения – чрез рационално използване на местните въглища, разработване на нови находища на природен газ при спазване на екоизискванията, както и отговорно развитие на ядрената енергия в съответствие със завишените стандарти за безопасност.

Увеличеният дял на природния газ в крайното потребление на енергия също има значителен принос за декарбонизация на енергийния отрасъл. Зам.-министърът акцентира, че природният газ е добра алтернатива на традиционните горива и електроенергията. Над 80% от жителите на Европа използват всекидневно природния газ в домакинствата си, но в България приложението му в бита все още е на сравнително ниско ниво. До 2030 г. се предвижда 30% от българските домакинства да са газифицирани. През ноември 2013 г. бе подписан и проект по линия на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Асамблеята на донорите към Международния фонд „Козлодуй“ за 10 млн. евро за газифициране на 10 хиляди български домакинства и допълни, че се очаква това лято да завърши положително проектът по същата линия за газифициране на общините Свищов, Пирдоп, Копривщица, Банско и Разлог.