fbpx емисии | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Българските потребители са спестили 0.3 млн. m³ вода, 1,4 млн. кг материали и 269 млн. MJ енергия с над 156 хиляди продадени артикули втора употреба в платформата OLX. „Наблюдаваме положителна тенденция за повишаване на екологичната осведоменост и промяна на потребителските навици.
 Електробусът Е12 на китайската марка Yutong вече се движи по улиците на столицата.
 България ще настоява за промени в емисионните нива, заложени в готвения нов референтен документ на ЕК за най-добри налични техники за големи горивни инсталации.
Българският въгледобив трябва да бъде защитен, около тази позиция се обединиха Участниците в кръгла маса „Бъдеще за българския въгледобив“ ще излязат с обща декларация до институциите в защита на българ
Устойчивото развитие на енергетиката изисква прилагането на иновативни и щадящи околната среда технологии.
България е на 49-то място от 56 страни по отношение на политиката за намаляване на емисиите на парникови газове за периода 2010-2011 г. Това е с три позиции по-надолу спрямо периода 2009-2010 г., когато страната е заемала 46-то място.
Концепцията за създаването на пазара на ниско-ликвидни емисии и оптимизация на сегментирането на БФБ - София бе представена по време на среща между комисията по капиталови пазари към Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България и ръководството на Българска фондова борса - София
Европейските държави ще се стремят към ниско равнище на емисиите парникови газове в дългосрочен план, но е необходимо да съобразят целите си, за да не пострада развитието на индустриалното производство.
Днес Българска Фондова Борса отбеляза началото на търговия на свои акции на борсата. Книжата на БФБ ще се търгуват под борсов код BSO. Размерът на емисията е 6 582860 лева и съответства на брояакции, като всяка акция е с номинална стойност 1 /един/ лев.
Нов измервателен инструмент, представен днес от международната природозащитна организация WWF и компанията Ecofys, показва, че европейските страни предприемат едва една трета от стъпките, които ще им помогнат да трансформират икономиките си в нисковъглеродни.