fbpx България продължава да отделя голямо количество емисии на парникови газове | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

България продължава да отделя голямо количество емисии на парникови газове

България е на 49-то място от 56 страни по отношение на политиката за намаляване на емисиите на парникови газове за периода 2010-2011 г. Това е с три позиции по-надолу спрямо периода 2009-2010 г., когато страната е заемала 46-то място. Понижаването на позицията е знак, че като цяло провежданата у нас политика за реагиране на промените в климата не дава положителни резултати по отношение целите на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКОНИК), по която България е страна.
Това сочат резултатите от ежегодното изследване на Индекса за действие по климатичните промени (Climate Change Performance Index - CCPI), което се провежда от неправителствените организации Джърман Уоч (Germanwatch) и Мрежа за действие по климата – Европа (Climate Action Network Europe).

В оценките за ССРI в периода 2011-2012 г. за първи път са включени политики, свързани с решаване на проблемите за деградацията на горите и обезлесяването. Това е знак за нарастващата им роля за смекчаване на последствията от климатичните промени.

България е включена в списъка на страните, чиято политика за реагиране на промени в климата подлежи на анализ чрез CCPI заради относително голямото количество емисии на парникови газове, които продължава да отделя.
Най-новите оценки на ССРI ще бъдат официално представени на 6 декември 2011 г. по време на световната климатична среща на високо равнище в Дънбар, Южна Африка. Тогава ще стане известна и оценката по Индекса на българската политика за реагиране на промени в климата през последната година.