fbpx Ръста в спада на потребление се забавя, но все още значителен | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Ръста в спада на потребление се забавя, но все още значителен

По предварителни сезонно изгладени данни през август 2020 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 2.6% спрямо предходния месец. През август 2020 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни обаче, намалява с 12.2% в сравнение със същия месец на предходната година.

През август 2020 г. се наблюдава увеличение на оборота спрямо предходния месец при: търговията на дребно с нехранителни стоки - с 4.0%, търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 2.9%, и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 1.6%. В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали по-съществено увеличение се наблюдава при: търговията на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки - с 14.2%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 9.2%, и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 9.0%

Годишни изменения През август 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. се наблюдава спад на оборота при: търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 18.5%), търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (със 17.0%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 5.7%). По-значително понижение в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистрирано при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 22.1%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 9.0%, и търговията на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки - със 7.3%. Ръст е отчетен при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 43.1%.