fbpx Ползотворното ни сътрудничество с ЕБВР трябва да продължи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ползотворното ни сътрудничество с ЕБВР трябва да продължи

 „Имаме изключително ползотворно сътрудничество с ЕБВР, което трябва да продължи“. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която се срещна с директора на дирекция „Ядрена безопасност“ в ЕБВР Винс Новак и директора на локалния офис на ЕБВР в България Даниел Берг. Двете страни оцениха като особено успешни проектите, изпълнявани по линия на Международен фонд „Козлодуй“ и откроиха сред тях този за енергийна ефективност. „Едно евро, инвестирано от МФК в този проект, привлича 3-4 евро в икономиката“, илюстрира успеха Винс Новак. По думите на Даниел Берг това е пряка полза във връзка със смекчаване на последиците от затваряне на блоковете 1-4 в АЕЦ „Козлодуй“. От страна на Европейската сметна палата предстои одит на проектите, финансирани от Международен фонд Козлодуй, стана ясно по време на срещата. И двете страни се съгласиха, че постигнатият напредък трябва да бъде продължен.

Гостите от ЕБВР запознаха министър Петкова с хода на проектите за изграждане на система за плазмено изгаряне и на съоръжение за извличане и преработка на твърдата фаза от резервоарите с концентрат от изпаряване, както и проекта за хранилище за сухо съхранение на отработеното ядрено гориво. По отношение на първия проект е необходимо да бъдат заделени средства от националния фонд РАО за осигуряване на национално съфинансиране, подчерта г-н Новак. Министър Петкова информира представителите на банката, че за системата за плазмено изгаряне вече са осигурени 4 млн. лева от националния бюджет. В момента експертите анализират необходимостта от осигуряване на допълнителен финансов ресурс за изграждането на съоръжение за извличане и преработка на твърдата фаза от резервоарите с концентрат от изпаряване. По думите на министър Петкова решение в тази посока ще бъде взето в най-скоро време.

По отношение на хранилището за сухо съхранение на отработеното ядрено гориво съществува риск ЕК да поиска връщане на средствата в размер на 12 млн. евро, използвани за разширяване капацитета на съоръжението, ако не бъде обоснована необходимостта от такова разширяване. Министър Петкова увери представителите на ЕБВР, че министерството се отнася с необходимата сериозност към въпроса и в близките месеци ще има решение по него.

Изграждането на интерконекторната връзка с Гърция също бе една от темите на разговора на министър Петкова с Винс Новак и Даниел Берг. Тя благодари за подкрепата на ЕБВР по отношение на този проект и увери своите гости, че енергийната независимост на страната е основен приоритет на правителството. В този контекст изграждането на интерконекторните връзки със съседните държави са ключови проекти за нас, каза още тя.

Международен фонд “Козлодуй” (МФК) е създаден с Рамковото споразумение между ЕБВР и България, подписано на 15.06.2001г. с цел управление на безвъзмездната помощ, отпусната от ЕК за намаляване на последиците от предсрочното извеждане от експлоатация на блокове на АЕЦ “Козлодуй”. Фондът финансира проекти в следните две области: Дейности за извеждане на блокове 1-4 от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“ (т.нар. ядрен прозорец) и мерки, които подпомагат необходимото преструктуриране, рехабилитация и модернизация на секторите производство, пренос и разпределение на енергия, както и повишаване на енергийната ефективност (т.нар. неядрен прозорец)

В Договора за присъединяване на България към ЕС за МФК е предвидена сумата от 550 млн. евро за периода 2001-2009 година. За периода 2010-2013г. са отпуснати допълнителни допълнително 300 млн. евро. За периода 2014-2020г. на България са отпуснати 283 млн. евро, които ще бъдат изразходвани само за проекти от ядрения прозорец.