партньроство

20 Януари 2010

Търсим възможности за партньорство със Словакия

Въпреки традиционно добрите отношения за първи път словашкият внос в България отбеляза спад през първото полугодие на 2009 г. заради глобалната икономическа криза. През 2008 г. износът от България за Словакия е намалял с 19% спрямо 2007 г. Стокообменът за деветмесечието на 2009 г. е над 202 млн....
16 Октомври 2005

Публично-частно партньорство

Конкурентноспособността на българската икономика в бъдеще ще зависи от това доколко ще е благоприятна бизнес средата у нас. Според експерти от Центъра за икономическо развитие тя ще се определя от параметри като фискална и институционална среда, достъп до финансиране, инвестиции, инфраструктура,...