Търсим възможности за партньорство със Словакия

Въпреки традиционно добрите отношения за първи път словашкият внос в България отбеляза спад през първото полугодие на 2009 г. заради глобалната икономическа криза. През 2008 г. износът от България за Словакия е намалял с 19% спрямо 2007 г. Стокообменът за деветмесечието на 2009 г. е над 202 млн. евро, но спадът е повече от 12% спрямо същия период на 2008 г. Нашата страна изнася за Словакия кабели, валцувани продукти, храни, масла, необработени метали, а внася оттам телевизионна и битова техника, хартия, леки автомобили, медикаменти и др. За съжаление и словашки туристи, които традиционно избират Черноморието са намалели близо с 47% през миналата година.
За насърчаване на търговските отношения двете страни планират размяна на търговски мисии. БТПП и САРИО подготвят българска икономическа мисия в Братислава по време на изложението КОНЕКО за строителство и недвижими имоти през март 2010 г. Очаква се визитата в Братислава да набележи мерки за активизиране на консултативната комисия между двете икономически министерства, както и на преките контакти между малките и средните предприятия.
 

Facebook comments