fbpx патентно | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
С промени в тарифата на патентно ведомство се променя размерът на таксите, които се дължат за сертификатите за допълнителна закрила на защитени с патент продукти и средства, промишления дизайн, марките и географските означения.
Както вече писахме, от 10 март 2011 г.
 От 10 март 2011 година в сила влизат основно променени условия, при които ще се регистрират марките в България чрез въвеждането на опозиционна система. Това следствие на закон за изменение и допълнение на закона за марките и географските означения приет на 26.02.2010 г.