Следете за живота на вашата запазена марка

 От 10 март 2011 година в сила влизат основно променени условия, при които ще се регистрират марките в България чрез въвеждането на опозиционна система. Това следствие на закон за изменение и допълнение на закона за марките и географските означения приет на 26.02.2010 г. и публикуван на 10 март 2010 г. в Държавен вестник.

Facebook comments